ค้นหา

Custom Search

Translate

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

หญิงสาวต้องแต่งงานกับหญิงชราประเพณีแปลกประหลาด


หญิงสาวต้องแต่งงานกับหญิงชรา"ประเพณีแปลกประหลาดของชนเผ่าในแทนซาเนีย...!!

ชนเผ่าในแอฟริกันนั้นเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดมากมายเพราะแต่ละชนเผ่านั้นจะมีความเชื่อ วัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย และธรรมเนียมการปฏิบัติที่แปลกมาก และนี่คือเรื่องราวแปลกๆ ของอีกหนึ่งชนเผ่าในแอฟริกัน
Kurya เป็นชนเผ่าต้อนวัวทางตอนเหนือของในประเทศแทนซาเนีย มีประชากรกว่า 700,000 คน แต่พวกเขามีธรรมเนียมการแต่งงานแปลกประหลาดมากเรียกว่า "nyumba ntobhu" เป็นการแต่งงานที่มีเงื่อนไขว่า "หญิงสาวต้องแต่งงานกับหญิงชรา"

โดยหญิงชราที่ว่านี้ต้องเป็น "หญิงชราที่เป็นม่าย" ถ้าหญิงแม่ม่ายคนไหนมีลูกติดต้องได้รับอนุญาตจากลูกเสียก่อน ทั้งลูกๆ ของเธอต้องแต่งงานออกจากบ้านไปแล้วอีกด้วย โดยเธอสามารถแต่งงานกับหญิงสาวได้หลายคนและพาพวกเธอเข้ามาอยู่ร่วมกัน

จากนั้นหญิงชราต้องให้สินสอดทองหมั้นกับหญิงสาวที่จะแต่งงานด้วย เหตุผลที่ต้องมีการแต่งงานแปลกๆ นี้ก็เพื่อเป็นการรักษาความปอลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับหญิงชราในหมู่บ้านที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

หลังจากแต่งงานหญิงสาวต้องใช้ชีวิตในการทำอาหาร ทำงาน และเลี้ยงดูเด็กๆ พวกเธอสามารถนอนร่วมเตียงกันได้ แต่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้

โดยหญิงสาวจะได้รับอนุญาตให้เลือกผู้ชายเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์ได้ มีผู้ชายจำนวนมากสนใจจะหลับนอนกับหญิงสาวที่แต่งงานกับหญิงชรา และพวกเธอก็จะเลือกหลับนอนกับชายเหล่านี้
ตามธรรมเนียมของชนเผ่านั้นหญิงสาวต้องตั้งครรภ์และมีบุตรชาย ซึ่งถ้าหญิงสาวคนไหนตั้งครรภ์แล้วได้ลูกชายก็จะได้รับการพิจารณาจากหญิงชราให้เป็นทายาทสืบต่อไป

ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข มีหญิงสาวอายุระหว่าง 15 - 49 ปี กว่า 45% ต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และจากผลการสำรวจในประเทศแทนซาเนียมีความรุนแรงในครอบครัวสูงถึง 72% เลยทีเดียว ดังนั้นธรรมเนียมการแต่งงานแปลกประหลาดนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะช่วยป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการตัดอวัยวะเพศ
ของเด็กได้

ธรรมเนียมโครงสร้างทางครอบครัวที่แปลกประหลาดนี้ได้รับการปฏิบัติติดต่อกันมายาวนานหลายทศวรรษ โดยตามกฎหมายของชนเผ่า Kurya ผู้ชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการรับมรดกและทรัพย์สิน ผู้หญิงต้องปฏิบัติตนเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีตามธรรมเนียมเพื่อมีสิทธิในทรัพย์สินของผู้ชาย และหญิงชราแต่งงานกับหญิงสาวที่สามารถให้กำเนิดทายาทในนามของพวกเขา

ที่สำคัญ "รักร่วมเพศ" เป็นสิ่งต้องห้ามในหมู่บ้านและชนเผ่า แม้ว่าหญิงสาวต้องแต่งงานกับหญิงชราแต่ก็เพื่อมีทายาทให้รับหน้าที่ดูแลทรัพย์สินสืบต่อไปเท่านั้น โดยเธอจะต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีเท่านั้น โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกันเลย

รายการบล็อกของฉัน